1/6

Lze komunální odpad využít pro výrobu elektřiny tepla?

2/6

Jsou emise vycházející ze zařízení na energetické využití odpadů (EVO) vyšší než z teplárny využívající jako palivo uhlí?

3/6

Je provoz zařízení na energetické využití odpadů hlučnější než stávající provoz Elektrárny Opatovice?

4/6

Kolik procent směsného komunálního odpadu by se dalo energeticky využít?

5/6

Kolik zařízení na energetické využití odpadů v ČR existuje?

1 3 4

6/6

Je skládkování z dlouhodobého pohledu ekologičtější než energetické využití odpadů?